Visste du dette om gravlunden?

Det er en masse lover og regler når det kommer til det å være ansvarlig for en gravplass. Her finner du et lite utdrag med de viktigste føringene.

Når du er den som er ansvarlig for vedlikehold av gravstedet, strekker det seg lengre enn beplantning og vask av gravsteinen. Har du satt deg inn i hvilke regler som gjelder for gravplassen i ditt område? 

Ulike føringer for gravplasser

Som en generell regel finner du mer informasjon rundt føringer for din kirkegård hos kommunens kirkelige fellesråd. I alle kommuner i Norge skal det alltid være ledige gravplasser for minst 3 prosent av kommunens befolkning. 

I større byer kan det være restriksjoner når det gjelder vekt og størrelse på gravsteinen. Dette på grunn av plass. Vi kan tilpasse gravsteinen slik at den kan følger gravplassens lover og regler. 

Les også: Slik produserer vi gravsteiner 

Kremasjon

Personen som er ansvarlig for gravferden kan komme med forespørsel om kremasjon, med mindre det er i strid med avdødes ønske. 

Gravferd 

Ved kremasjon eller kistebegravelse, skal gravferd skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.  

Den som har fylt 18 år, kan frasi seg ansvaret for gravferden. Dette gjøres i en skriftlig erklæring hvor det står hvem som blir den nye ansvarlige. Erklæringen må da være underskrevet og datert. 

Hvis en slik erklæring ikke er signert, har loven bestemmelser om hvem i avdødes rekkefølge som skal være ansvarlig for gravferden. Ved uenigheter, tas avgjørelsen av kommunen. 

Urnenedsetting 

En hovedregel er at askeurner skal gravlegges så snart kremasjonen har skjedd. Krematorier oppbevarer urnen, og ansvarlig for gravferd får opplysninger av krematoriet når urnen kan gravlegges. 

Dersom ansvarlig for gravferden trenger litt mer tid, sier gravferdsloven at vedkommende kan vente i inntil seks måneder med gravlegging av urne. I enkelte kommuner nedsettes ikke urnene når det er frost i bakken, men dette kan vi bistå med mer informasjon rundt ved bestilling.

Les også: Hva må jeg tenke på når jeg skal pynte graven? 

Grav og gravminne

Den som er ansvarlig for gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven. Altså bli en fester av graven. Når det er bestemt, kan personen sette opp et gravminne. Fester er da ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på gravplassen. 

Bestemmelser om grav og gravminne er å finne i forskrifter til gravferdsloven og i de lokale vedtektene for gravplassen.

Les også: Dekor og inskripsjon på gravsteinen 

Krav som gjelder for gravminnet

Det stilles grav til at gravminnet skal være anstendig. Det gjelder både tekst, fotografi, dekor og symbolbruk. Hva som oppfattes som anstendig kan variere fra person til person, men her kan vi veilede deg i prosessen. Videre stilles det også krav til at gravminnet er av god kvalitet. Det er derfor de aller fleste gravminner som settes opp her i landet er av stein. Ikke minst skal det tåle påkjenninger som klima, drift og vedlikeholdsarbeid på gravplassen. Dette fordi gravminner blir stående på gravplassen fra 20 år og opptil flere hundre år. I dag er dette opp til den enkelte fester av graven.

Det er også krav til størrelse og vekt på gravminnet. Er du i tvil om hva som er riktig, eller hvordan du skal gå frem? Ta kontakt med oss, og vi hjelper deg videre for å få gravsteinen du ønsker.

Ring oss på telefon 4000 2448 eller send oss en epost .

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe i forbindelse med ditt kjøp, eller trenger veiledning.